Nieuws

04-01-2016

Per 1 januari 2016 gaat Köhler Peutz Geveltechniek bv verder als Peutz Geveltechniek. De naamswijziging is een logische stap in de verdere integratie van het bureau binnen de Peutz Group waar het sinds 2001 al onderdeel van uit maakt.

15-12-2015

Roman Abrahams van Peutz Geveltechniek volgt Martin Krul op als technisch adviseur bij OnderhoudNL Glas. Krul gaat per 1 april 2016 met pensioen. Roman Abrahams zal namens Peutz Geveltechniek zijn deskundigheid in gaan zetten op het gebied van normeringen, opleidingen en technische ondersteuning bij de leden van OnderhoudNL Glas.

02-11-2015

De winter komt er weer aan. Dit is dé aangewezen periode om te onderzoeken of de thermische schil van uw gebouw geen gebreken vertoont. Thermografie is een krachtige meetmethode voor het detecteren van koudebruggen en luchtlekken in de gebouwschil.

07-09-2015

De dikte van glas toegepast in vloerafscheidingen is in de afgelopen jaren door wijzigingen in regelgeving en normen steeds meer toegenomen. In een artikel voor het vakblad "Glas in Beeld" licht Mathijs van de Vliet van Peutz Geveltechniek de veranderingen en de gevolgen toe voor de glasdikte die minimaal toegepast moet worden voor eenzijdig ingeklemde balustradebeglazing.

21-07-2015

Het Bouwbesluit is met name voor particuliere bouwers en studentenwoningen per 1 juli 2015 flink veranderd. In scholen komen voortaan CO2 melders en publieke gebouwen worden beter toegankelijk.Hieronder een korte samenvatting van de wijzigingen voor de precieze gewijzigde wetteksten wordt verwezen naar Staatsblad 249, 2015.

09-03-2015

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat onze collega Cees Isselmann, na een lang ziekbed, in het bijzijn van zijn naasten op 62-jarige leeftijd op zaterdag 7 maart jl. is overleden.

Gedurende de afgelopen 12 jaar waarin Cees bij Köhler Peutz Geveltechniek heeft gewerkt, hebben wij hem leren kennen als een betrokken persoon die altijd oog had voor een ander, en binnen de gevelbranche als een onpartijdig, fair en zeer kundig persoon werd gewaardeerd.